Logo to home page

SAP Entegrasyon

Ofis, SAP kullanan şirketlerde özellikle IK, Finans - Muhasebe ve Anaveri projelerinde sıkça ihtiyaç duyulan entegrasyon ihtiyaçlarını karşılıyor. Hali hazırda mevcut iş ortakları ile de çalışmayı reddetmez, uyum içinde hareket eder. Aksi durumlar için tüm modüllerde çözüm sunabilir. Bir kısmı şu şekildedir.